3 results for maand: 10/2016


Mark Rutte, onze voorspelling uit 2011 is aardig uitgekomen!

Mensen met een handicap zijn door de bezuinigingen het haasje geworden. Wij blikken terug op 2011, waar wij onze angsten al uitspraken.

Kamervraag? Bent u bereid een maandsalaris in te leveren?

https://www.youtube.com/watch?v=cDRB3YvJK74

Medisch beroepsgeheim.

 Afgelopen dinsdag werd in de Eerste Kamer behandeld: (33.509) Cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens . Dit gaat over welke zorgverlener welke elektronische patiëntengegevens mag doorgeven aan een andere zorgverlener, al dan niet met toestemming van de cliënt. Goede reden voor Broeder Tuck om weer eens naar Den Haag te gaan om e.e.a. te volgen. Samen met Charlie, Monika en Ben. Ben is zo vriendelijk Broeder Tuck heen en weer te rijden. De teneur De algemene teneur in de Eerste Kamer is dat men deze wet niet ziet zitten. Veel kritische vragen. Is dit via een omweg een manier om toch een soort elektronisch ...