Medisch beroepsgeheim.

 Afgelopen dinsdag werd in de Eerste Kamer behandeld: (33.509) Cliëntenrechten

bij elektronische verwerking gegevens .

Dit gaat over welke zorgverlener welke elektronische patiëntengegevens mag doorgeven aan een andere zorgverlener,

al dan niet met toestemming van de cliënt.
Goede reden voor Broeder Tuck om weer eens naar Den Haag te gaan om e.e.a. te volgen.
Samen met Charlie, Monika en Ben.
Ben is zo vriendelijk Broeder Tuck heen en weer te rijden.

Ben, Monika en Broeder Tuck

Ben, Monika en Broeder Tuck

De teneur
De algemene teneur in de Eerste Kamer is dat men deze wet niet ziet zitten.

Veel kritische vragen.

Is dit via een omweg een manier om toch een soort elektronisch patiëntendossier in te voeren?
Dit EPD is in 2011 toch niet voor niets met goede redenen afgekeurd en weggestemd.

En dan nog iets.
In de vandaag behandelde wet staat dat Een zorgverzekeraar geen toegang tot elektronische uitwisselingssystemen

heeft en dat de zorgautoriteit een bestuurlijke boete oplegt aan een ziektekosten-verzekeraar die dit overtreedt.
Mooi zo, krachtige taal, zo hoort het ook!
Maar binnenkort wordt ook in de Eerste Kamer behandeld: 33.980 Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg.
Deze wet is donderdag jl. in de Tweede Kamer aangenomen.
Hierin staat dat de zorgverzekeraar in ons patiëntendossier mag kijken als er fraude bij de declaraties wordt vermoed.
En denk erom, de zorgverzekeraar kan dan in ons hele dossier kijken.
Niet alleen in het stukje waar fraude wordt vermoed.
Veel Eerste Kamerleden vragen zich af hoe deze 2 wetten zich tot elkaar gaan verhouden.

Broeder Tuck vraagt zich af hoe heilig het medisch beroepsgeheim dan nog is.
In Duitsland was er Reden genoeg om het medisch beroepsgeheim aan te passen.
De Lufthansa-piloot, die zijn vliegtuig liet neerstorten, was duidelijk te onstabiel om zijn beroep uit te oefenen.
als je als arts zoiets aan ziet komen moet dat zwaarder wegen dan het beroepsgeheim en kan een waarschuwing honderden levens sparen.
Maar in geval van fraudebestrijding vind ik het medisch beroepsgeheim wel even wat zwaarder wegen.
Fraudebestrijding, prima, maar niet via ons patiëntendossier.
Graag een andere methode om fraude te bestrijden.
Als men hiervoor in onze medische gegevens mag kijken, in het belang van de zorgverzekeraar, begeven we ons op een hellend vlak.
Wat kun je wel niet allemaal met deze gegevens doen!
Het inkijken schijnt al jaren illegaal te gebeuren bij natura-polissen.
Nu wil men het legaliseren.
Dat is net zoiets als alle stoplichten afschaffen omdat er door rood gereden wordt.

En dan wil men het medisch beroepsgeheim oprekken wegens 0,015% fraude.
Broeder Tuck vindt dit verbijsterend en niet naar verhouding.
Wat zit er dan wel achter? Geen idee, daar kan Broeder Tuck niets op bedenken.
Of men moet verdergaande plannen hebben, zoals toen met het persoonsgebonden budget. .
Toen men op het PGB wilde gaan bezuinigen verschenen er eerst allerlei fraudeberichten in de media.
Dat maakte de publieke opinie er rijp voor, terwijl het uiteindelijk maar om circa 2% fraude ging.
Maar de indruk werd gewekt dat het een frauduleuze bende was bij dat PGB.

Broeder Tuck  moet er niet aan denken; een wetsverandering die het medisch beroepsgeheim afschaft in het voordeel van de zorgverzekeraar.
Broeder Tuck vertelt alles aan zijn dokter. Maar dan moet hij er wel van op aan kunnen dat het nergens anders terecht komt.

Broeder Tuck  heeft niets te verbergen.

Maar van niets verbergen te hebben, moeten wel ook andere  partijen overtuigd zijn.
Er zijn wel regimes, nu en in het verleden, te noemen waarvoor je je wel beter kunt verbergen, ook al denk je niets te verbergen te hebben.

Broeder Tuck heeft te doen met zijn huisarts, want wat denk je; als Broeder Tuck privéverhalen zou doorvertellen, iemand hem nog ooit iets zou toevertrouwen?

Broeder Tuck (foto Monique Velsenboer

Broeder Tuck (foto Monique Velsenboer)

Broeder Tuck blijft oproepen om de petitie te ondertekenen.

http://www.fysiotherapiewetenschap.com/form/?url=petitie-medisch-beroepsgeheim#.V9qTtJdHmLs.facebook

 

Met vriendelijke en strijdbare groeten,
Broeder Tuck
Woordvoerder van ‘Terug naar de Bossen’


Geen commentaar op "Medisch beroepsgeheim."


    Iets te zeggen?

    Een beetje HTML is ok