Onze Woordvoerders

Met slimme tong zijn dit de kameraden die ons perspectief uitdragen.

Foto Jeroen Zwart

✝ Jeroen Zwart (Broeder Tuck)

Woordvoerder / Initiatiefnemer
een citaat:
Ik wil een samenleving met solidariteit en zorg voor elkaar. Zonder armoede en met mogelijkheden voor iedereen.
Foto Harry Schreurs

Harry Schreurs

Woordvoerder / Initiatiefnemer
een citaat:
Omdat ik geloof in het empowerment van de mens; omdat ik vindt dat je de mens niet zomaar mag beroven van zijn eigen regie en vrijheid, heb ik me aangesloten bij Terug naar de Bossen.

Onze Waarnemers

Met kien oog zijn dit de kameraden die informatie vergaren en verspreiden.

Foto Charlie Loos

Charlie Loos

Waarnemer
Charlie is onze waarnemer in Politiek Den Haag.

Onze Strijdmakkers

Deze mensen, met harten van goud, vormen de kern van Terug naar de Bossen.

foto Sandra Zwagerman

Sandra Zwagerman

Initiatiefnemer
een citaat:
Weg belangenbehartiging en dat in een land waar nog teveel moet gebeuren om iedereen een volwaardige plek te kunnen bieden. Ik kan nog steeds niet naar de bakker om de hoek. Anno 2011. Dit kabinet geeft mij het gevoel dat ik niets meer in dit land te zoeken heb. Dat ik niks dan een kostenpost ben.
Foto Gerda Polman

Gerda Polman

Initiatiefnemer
een citaat:
Van gehospitaliseerd zijn werd ik actievoerder. Wat een heerlijk vrij gevoel viel mij ten deel. De regie nemen over je eigen leven.
Foto Jan Dick

Jan Dick Bruijne

Initiatiefnemer
een citaat:
De huidige bezuinigingen zijn een totale ontkenning waar de laatste 30 jaar voor gestreden is door niet alleen de doelgroep en hun belangenbehartigers maar ook door een brede doorsnede van de Nederlandse samenleving.
Foto Jan Troost

Jan Troost

Oprichter/Initiatiefnemer
een citaat:
Wat we 40 jaar geleden konden kan deze oude actievoerder nog steeds, en velen met mij, gezien de vele reacties. VIVE LA REVOLUTION!
Foto Anita Sanders

Anita Sanders

Strijdmakker
een citaat:
Een andere karaktertrek van me is dat ik ontzettend moeilijk tegen onrecht kan. Onrecht in de breedste zin van het woord. Geloof me, in het wereldje van ‘beperkte’ mensen kom ik het ontzettend veel tegen, dat onrecht.
Foto Frans Huijsmans

Frans Huijsmans

Initiatiefnemer
een citaat:
Bezuinigen is de boodschap. We gaan terug naar af met zijn allen. Terug naar de jaren zeventig. Terug naar de tijd waarin ik in mijn jeugd werd opgevangen in de bossen door goedbedoelende religieuzen.
foto Mandy Mienes

Mandy Mienes

Initiatiefnemer
een citaat:
Hier telt eerst het geld, regels en dan pas komt de mens. Dit is waarom ik meedoe, iedereen is gelijk. Houd me uit de bossen.
Foto Barth Mostert

Bart Mostert

Strijdmakker
Bart staat voor en achter de mensen. Een activist uit Groningen en snapt waarom we er samen voor gaan.
foto zuster margaretha

Zuster Margaretha

Onze religeuse Zuster en strijdmakker.
De steun en toeverlaat van menig Terug naar de bossen lid. Met haar vlijmscherpe pen sabelt ze vele neer.
foto Dede Siemons

Dede Siemons

Strijdmakker
Strijdmakker Hilversum
Foto Monica Troch

Monika Troch

Strijdmakker
Komt zelfs uit het verre zuiden naar Den Haag om debat Eerste en Tweede Kamer bij te wonen!
foto Jos Werker

Jos Werker

Strijdmakker
Onze man in het zuiden.
Foto Theo Hendrikse

Theo Hendrikse

Initiatiefnemer
een citaat:
Ik voel mij verraden en bedreigd door de mensen die geacht worden een visie te hebben over de kosten in de gezondheidszorg, maar dat niet durven te hebben.
Foto Jan van Slochteren

Jan van Slochteren

Initiatiefnemer
een citaat:
We hebben veel voor elkaar gekregen. We kunnen op vele terreinen volwaardig meedoen. Ik wil tot het laatst strijden deze verworven rechten te behouden.
Fotoframe Hinke Zijda met kaarsje

✝ Hinke Zijda

Initiatiefnemer
een citaat:
15% inclusief wordt dan 15% exclusief!! De positie van mensen met een beperking wordt een halve eeuw terug gedraaid.
fotograaf Raymond

Raymond Troch

Fotograaf
Raymond is naast onze Charlie de vaste huisfotograaf

Wij zijn momenteel nog bezig om het overzicht compleet en up-to-date te maken.

Meer over ons

Ons verhaal

Tot de jaren '70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren '70 werd de roep om deelname in de samenleving door deze groep steeds luider.

De emancipatie werd vormgegeven door actie's, bijvoorbeeld de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap, de tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen welke totaal ontoegankelijk was voor gehandicapten. Dit initiatief leidde tot oprichting van de nog steeds zeer actieve lokale belangenorganisatie Werkgroep Integratie Gehandicapten.

Mensen met een beperking verlieten vanaf die tijd steeds meer de instellingen om hun plaats in de samenleving in te nemen. Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke kansen word nu bedreigd door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte, dat zich heeft voorgenomen te bezuinigen op de VG sector, de ouderenbonden, WMO, AWBZ, de wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behandeling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOKUS wonen, enzovoort, enzovoort…

De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep "Terug naar de bossen".

Wat wij hebben bereikt

Wij hebben niet stil gezeten in de laatste jaren. Dit zijn een paar van de onderwerpen waar wij voortgang hebben geboekt, naast onze informatievoorziening naar de achterban.

  1. Het VN-Verdrag voor de Rechten van de Mens 100%
  2. Toegankelijk Stemmen
  3. Een toegankelijk Nederland