1 result for Auteur: Charlie Loos


VN Verdrag Rechten Mensen met Beperking

Vandaag werd het VN-Verdrag voor de Rechten van de Gehandicapte Mens aangenomen in de Tweede Kamer. Wij hebben de beelden.