Openbaar vervoer voor iedereen!

LAATSTE NIEUWS

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2132352/Toch-WMO-pas-voor-rolstoelers-voor-regiotaxi-AVAN 

DIT WORDT EEN PRINCIPE ZAAK van uit de verschillende belangenorganisaties zal er ongetwijfeld naar het College van de rechten van de mens gezamenlijk worden opgetrokken.

 

Inspraakreactie: Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur 29 maart 2017

Dames en heren.

Inspraakreactie Provincie Gelderland

Inspraakreactie Provincie Gelderland Broeder Tuck en Jan Troost(foto rianne tol)

“Inclusie is niet alleen meedoen, het is meedoen én keuzevrijheid hebben!”

Ik werd getipt door een oud collega van de CG Raad dat AVAN op uw agenda stond en dat SP, Groen Links en Partij voor de Dieren Gelderland bezorgd zijn over de rechten van mensen met een beperking bij de veranderingen in het openbaar vervoerssysteem.  Deze partijen zijn geschrokken over de uitwerking van vervangend openbaar vervoer door AVAN. Ook wij delen die zorg.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer (afgekort OV) is personenvervoer dat openbaar toegankelijk is, dat wil zeggen dat iedereen die dat wil van de vervoerdienst gebruik kan maken. Openbaar vervoerbedrijven hebben meestal een vervoersplicht die hen dwingt iedereen die daar om vraagt te vervoeren, mits de reiziger het geldende tarief betaalt en zich aan de gebruikelijke fatsoensregels houdt. In het particulier vervoer daarentegen beslist de eigenaar van het vervoermiddel wie wel en niet mee mag.

Gewijzigd beleid voor reizigers met rolstoel of scootmobiel.

Vanaf 20 februari 2017 is het voor reizigers die een rolstoel of scootmobiel hebben zonder een indicatie WMO (Wet maatschappelijke
ondersteuning) niet meer mogelijk met Avan te reizen. Na een overgangsperiode is vanaf 20 februari 2017 deze nieuwe spelregel van kracht. Heeft u een rolstoel of een scootmobiel? Dan is niet meer mogelijk zonder Wmo-indicatie met Avan te reizen. Er wordt nog wel verwezen waar de WMO indicatie ken worden aangevraagd, de Gemeente!

Commissie vergadering provinciale Staten in Gemeentehuis Arnhem

Commissie vergadering Provinciale Staten in Gemeentehuis Arnhem

 

WMO indicatie?

Hierdoor worden mensen met een beperking gedwongen om een WMO-indicatie aan te vragen terwijl zij voorheen zelfstandig met het reguliere busvervoer konden reizen. Dit is een achteruitgang van de positie van mensen met een beperking en volgens mij in strijd met het VN-verdrag voor rechten inzake personen met een handicap, dat Nederland onlangs geratificeerd heeft. Bijkomend probleem dat mensen met een handicap soms helemaal geen WMO indicatie hebben voor vervoer bijvoorbeeld omdat ze niet in deze gemeente wonen of omdat ze bijvoorbeeld normaal zelf in een aangepaste  auto rijden. Maar soms komt het voor dat de auto kapot is en ze dan van het OV gebruik maken.

 

Nu steeds vaker plaatsen niet meer bereikbaar zijn met het reguliere openbaar vervoer. Maar er met kleinere aangepast busjes gereden wordt die toegankelijk zijn kun je gehandicapten niet uitsluiten. Maar denk ook aan toeristen met een handicap die onze mooie omgeving bezoeken die geen WMO pas hebben van de plaats waar ze op dat moment zijn,. Ik begrijp dat het juridisch is uitgezocht en dat lijk me bijzonder. Als AVAN Openbaar Vervoer is kun je mensen met een handicap niet uitsluiten!

Daarbij als ik om 8 uur ergens moet zijn zou dat niet kunnen? Omdat het WMO vervoer pas om 8 uur kan? Dit kan wel met het openbaar vervoer!

Natuurlijk hebben we de Nederlandse vertaling van het VN Verdrag achtergelaten.

Tot slot

Artikel 9 Toegankelijkheid uit het VN Verdrag

Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en -systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op: a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken. In onderstaand artikel van Wim Peters met name artikel 20 uit het VN Verdrag kunnen de Statenleden zeker nog inspiratie halen.

http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vninfo/VN-Verdragtekst.pdf

https://www.stimulansz.nl/Blogs/ontoegankelijke-buurtbus-strijdig-met-vn-verdrag
Mocht de Provincie en de Gedeputeerde Bieze niet terug komen op haar besluit zoals de Voorzitter van AVAN de heer Arthur Boone heeft aangegeven. Dan rest ons niets anders dan het voor te leggen aan het College van de rechten van de mens. Terug naar de bossen en het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten zullen dit zeker gaan doen.

Maar we hebben de verwachting dat de Statenleden inmiddels het VN Verdrag en onze reactie hebben gelezen en een zaak voor het College van de rechten van de mens niet nodig is!

Jan Troost Inclusie Verenigt

Broeder Tuck Terug naar de bossen

 

 

 

 

 

https://www.stimulansz.nl/Blogs/ontoegankelijke-buurtbus-strijdig-met-vn-verdrag


Geen commentaar op "Openbaar vervoer voor iedereen!"


    Iets te zeggen?

    Een beetje HTML is ok