Overleg Burgemeester Gooise Meren over toegankelijk stemmen!

Eerste ontmoeting tussen Burgemeester Ter Heegde en actieclub ‘Terug naar de bossen’

Op 13 maart a.s. om 16 uur zal in het stadhuis te Naarden een eerste gesprek plaatsvinden tussen burgemeester Han ter Heegde en een kleine delegatie van ‘Terug naar de bossen” TNDB is een sympathieke, ludieke actiegroep bestaande uit oudere jongeren met een handicap. Aan de orde zal komen het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, dat op 12 april 2016 (na 10 jaar uitstel) eindelijk door Nederland is geratificeerd. Wij zijn erg benieuwd hoe de burgemeester de implementatie van dit verdrag ziet binnen de gemeente Gooise Meren.

Toegankelijk stemmen

Twee dagen voor de spannende landelijke verkiezingen zal het gesprek vooral gaan om toegankelijk stemmen in de brede zin des woords. Broeder Tuck, woordvoerder van TNDB, ijvert hier al vele jaren voor.En hoe is die toegankelijkheid nu binnen Gooise Meren geregeld? Twee ervaringsdeskundigen uit Bussum zullen hun bevindingen daaromtrent met Ter Heegde delen.

Delegatie

De delegatie zal bestaan uit Broeder Tuck , T. Schippers, S. Zwagerman (ovb), Zuster Margaretha en Jan Troost. Troost, voormalig voorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, zet zich al vanaf zijn puberteit in voor de emancipatie van gehandicapten, is oprichter van TNDB en heeft nu zijn eigen bedrijf’ Inclusie Verenigt’.

Zuster Margaretha en Broeder Tuck in Eerste Kamer

Zuster Margaretha en Broeder Tuck

Contact en informatie

Uiteraard is TNDB te allen tijde bereid geïnteresseerden te woord te staan.

Contactpersonen:

Jeroen Zwart (Broeder Tuck), 026-3337566, jeroenhettyzwart@hetnet.nl

Margreet de Broekert (Zuster Margaretha), 06 12557846, margreet.debroekert@gmail.com

Jan Troost inclusieverenigt@gmail.com troostoverleven.nl

Informatieve links:

www.terugnaardebossen.nl

Facebook TNDB

Twitter TNDB


Geen commentaar op "Overleg Burgemeester Gooise Meren over toegankelijk stemmen!"


    Iets te zeggen?

    Een beetje HTML is ok