Broeder Tuck: Toegankelijk elektronisch stemmen!

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht een feit is.
De overgrootmoeder van mijn vrouw heeft zich daar erg voor ingezet, maar toen het zover was, was zij te oud om naar het stembureau te gaan.
Wel is toen de Burgemeester van Utrecht met een bos bloemen bij haar op bezoek gegaan om haar te feliciteren met deze mijlpaal en haar te bedanken voor haar inzet.

foto van Kamerleden en Terug naar de bossen

Stemrecht voor iedereen! (foto Mustafa Amhahouch)

Algemeen Kiesrecht

Het heette Algemeen Kiesrecht, maar voor veel gehandicapten was het niet mogelijk om zelfstandig een stem uit te brengen.
Nu 100 jaar later nog steeds niet. Dus zo algemeen kun je het nu ook weer niet noemen.

2007

Vanuit de gehandicaptenwereld werken we al jaren aan een toegankelijk stemsysteem.
Broeder Tuck herinnerd zich nog goed de ‘Rol je rot race’ naar de toegankelijke elektronische stemmachine in Wolfheze in 2006.
Er stonden in heel Nederland 6 toegankelijke elektronische stemmachines.

  Oude beelden uit 20o7 van Rol je Rot Race

Terug naar de bossen heeft het stokje overgenomen.

We zijn er ook steeds vanuit ‘Terug naar de Bossen’ druk mee.
We hebben petities aangeboden en Broeder Tuck heeft open brieven geschreven aan alle Tweede Kamerleden.

Overhandiging petitie dooe Broeder Tuck aan Tweede Kamer

 Broeder Tuck overhandigd aan D66 Pia Dijkstra (foto Charlie Loos)

Tijdens het aanbieden van zo’n petitie demonstreerde Charlie met foto’s hoe het stemmen met een rood potlood en een gaatjes sjabloon in zijn werk gaat.
Je staat als blinde met een rood potlood in een gaatje te hannesen.

Je telt het aantal gaatjes naar je partij en daarna draai je het sjabloon een kwartslag en tel je gaatjes naar je kandidaat.
Dan hoop je maar dat het een mooi rood rondje wordt en het ook op de juiste plek zit.
Je hebt als blinde dus geen feed-back. Broeder Tuck wil, als  hij dit gedaan heeft, het toch nog aan iemand laten zien of het goed is gegaan.
Dit houdt in dat het stemgeheim, waar ieder recht op heeft, weer niet is gewaarborgd.

Het werkt dus niet

Ook de Kamerleden, die hiervan niet helemaal op de hoogte waren, keken steeds meer verbijsterd bij onze demonstratie. .
Dit heeft Broeder Tuck natuurlijk niet zelf gezien, maar daarvoor heeft hij zijn informanten.

Gevolg was wel dat dit sjabloon op 31-05-2017 werd weggestemd.

Onlangs begint de Oogvereniging zich te roeren op het punt van toegankelijk stemmen.

Oogvereniging ziet het licht!

Broeder Tuck is blij dat de Oogvereniging nu ook het licht ziet.
Maar helemaal verlicht is het niet. Er is een brief geschreven door dhr. Sander Terphuis om van toegankelijk stemmen een punt te maken bij de formatiebesprekingen.
In deze brief wordt gerept over het gaatjes sjabloon. Het sjabloon zou in Duitsland met succes gebruikt worden tijdens verkiezingen.
Dan is de Oogvereniging toch helaas verkeerd geïnformeerd. Het sjabloon is daar beslist niet standaard in alle Bundesländer en is alleen beschikbaar bij de Bundeswahl.
Niet bij alle andere verkiezingen met verschillende formaten stembiljetten.

Daarnaast ligt het ding niet klaar in het stembureau, maar moet je het van tevoren persoonlijk  aanvragen bij de lokale belangenvereniging.
Waarom het sjabloon weer ter sprake gebracht, ondanks dat dit onding al is weggestemd.
Daarmee speel je alleen minister Plasterk in de kaart die zich erg blijft vasthouden aan zijn zogenaamd toegankelijke rode-potlood-stemformulier.
Broeder Tuck vindt het idee van zo’n sjabloon wel grappig; in de jaren 50 van de vorige eeuw zou het wel iets geweest zijn.
Beter ware het om onze blik, in dit geval, niet op Duitsland te richten, maar op onze zuiderburen.
In Vlaanderen wordt steeds meer gebruik gemaakt van toegankelijke elektronische stemmachines.

Stemmachine met vrouw in rolstoel uit 1908

In 1908 gebruikte ze al een stemmachine in Amerika en hier gebruiken we weer een potlood

Donderdag 07-09-2017 Debat is er om 19:45 uur in de Tweede Kamer plenaire zaal  een debat over verkiezingen.

Als je echt naar een algemeen kiesrecht wil, dus dat iedereen zelfstandig kan stemmen met of zonder handicap, met wat voor een handicap dan ook, zul je gebruik moeten gaan maken van toegankelijke elektronische stemmachines. Broeder Tuck kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het ministerie mis-informatie verspreidt  over de hoogte van de kosten van de invoering van toegankelijk elektronisch stemmen. Heeft ook de Oogvereniging zich hierdoor laten misleiden?
Vindt zij een half ei beter dan een lege dop?
Bedenk dat dit halve ei ook een lege dop zal blijken te zijn!
En wat te denken van een mis-geïnformeerde   Tweede Kamer?

Geheimpje

Broeder Tuck heeft zich degelijk laten informeren en weten jullie dat, zal hij eens een geheimpje verklappen, toegankelijk elektronisch stemmen budget neutraal kan worden ingevoerd!
Dus waar wachten we nog op. Dan kunnen we eindelijk spreken van een echt ALGEMEEN kiesrecht.

 

Met vriendelijke en strijdbare groeten,
Broeder Tuck
Woordvoerder van ‘Terug naar de Bossen’

www.terugnaardebossen.nl
https://www.facebook.com/Terug-naar-de-bossen-171051352958357/
https://twitter.com/Terugnaardeboss


1 Reply op "Broeder Tuck: Toegankelijk elektronisch stemmen!"

  • Charliec
    4 september 2017 (10:17)
    Reply

    Het debat is donderdag 7 september 2017 om 19.45 in de Plenaire zaal.


Iets te zeggen?

Een beetje HTML is ok