Verborgen armoede schrijnend in beeld gebracht! Gaten in het ondergoed.

Deze filmpjes zijn op dinsdag 27 juni 2017 aangeboden aan de Vaste Kamercommissies van VWS en SZW door onze Broeder Tuck

In een paar korte filmpjes leggen een zevental gehandicapten uit wat de toenemende stapeling van zorgkosten voor hen betekent.  De zorgkosten van mensen met een chronische ziekte en/of beperking zijn de afgelopen vijf jaar maar liefst verdubbeld en hun inkomen is met 10% is gedaald! Wat het effect daarvan is op het dagelijks leven van een groeiend aantal mensen wordt pijnlijk en schrijnend in beeld gebracht. Ze voelen zich tot op het hemd uitgekleed.

Uit het jaarrapport 2016 over ‘Armoede in Nederland’ van het College voor de Rechten van de Mens blijken met name mensen met een beperking structureel meer risico te lopen in armoede te moeten leven. En dat leidt veelal tot een vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en materiële ontberingen.

Armoede, zo constateert ook het College van de Rechten voor de Mens, is een probleem van de samenleving die tekortschiet als het gaat om het garanderen van het recht op een behoorlijke levensstandaard.

Er kunnen grote stappen voorwaarts worden gezet wanneer de overheid zou inzetten op een integrale aanpak. Ofwel: als niet alleen gekeken zou worden naar gezondheid, maar ook naar inkomen, woonsituatie en toegang tot onderwijs, arbeid en vervoer.

 

De filmpjes zijn aangeboden aan de Vaste Kamercommissies van VWS en SZW.

Door Broeder Tuck en de leden van Terug naar de bossen.

 

https://terugnaardebossen.nl/


Geen commentaar op "Verborgen armoede schrijnend in beeld gebracht! Gaten in het ondergoed."


    Iets te zeggen?

    Een beetje HTML is ok