Gezamenlijke verklaring Besluit Toegankelijkheid

Ook Broeder Tuck staat helemaal achter deze gezamenlijke verklaring. Wij roepen op: terug naar de tekentafel!

Lees meer


Broeder Tuck: Open brief Medisch beroepsgeheim

Namens gehandicaptenbelangengroep Terug naar de Bossen spreekt Broeder Tuck bezorgdheid uit over de aantasting van het medisch beroepsgeheim.

Lees meer


Nee tegen het AMvB Toegankelijkheid

Broeder Tuck
"Veel gekker moet het toch niet worden! Het mag toch niet zo zijn dat deze internetconsultatie niet toegankelijk is, maar wel voldoet aan deze AMvB."

Lees meer


Potlood of Stemmachine // Deel 2

PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug geeft haar visie op de Wijziging Kieswet Elektronisch Stemmen van VVD Kamerlid Joost Taverne.

Lees meer