Nee tegen het AMvB Toegankelijkheid

 • Broeder Tuck

Dit voorjaar was het, tot grote vreugde van velen, dan zover: De ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap was een feit. Dan denk je als eenvoudige ziel: “Nu gaat het de goede kant op. Elke nieuwe wet zal aan dit verdrag getoetst worden.”

Martin proficiat met het VN verdrag

“Martin, proficiat met het VN verdrag”

Had je gedacht

Om het oude bouwbesluit, waarin vrijwel niets staat over toegankelijkheid, te vervangen komt het kabinet nu met de omgevingswet. In deze omgevingswet zijn de voorschriften voor toegankelijk bouwen verdwenen. Daardoor voldoet deze wet niet aan het VN-Verdrag.

Broeder Tuck hoopt dat straks de Tweede Kamer dat opvalt. Het kabinet laat de voorschriften voor toegankelijkheid weg om de regeldruk te verminderen. De vrije markt moet het maar oplossen. In de afgelopen jaren is gebleken dat de markt dit niet doet. Door de regeldruk te verlagen legt het kabinet juist een enorme druk op de schouders van hen die de toegankelijkheid aan het hart gaat, want voor elk nieuw bouwproject zal de toegankelijkheid zwaar bevochten moeten worden.

Het AMvB’tje

Nu komt het kabinet wel met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit is een te zwak instrument, lang niet zo krachtig als een wet. Te gemakkelijk te wijzigen, en een echte wet heeft veel meer zeggingskracht. Bovendien, heeft Broeder Tuck zich laten vertellen, verwijst deze AMvB alleen naar ongehinderd.nl. Daarop staan aanpassingen voor oude gebouwen die je in alle redelijkheid kunt doen.

Niets staat er in deze AMvB over het handboek voor toegankelijkheid. Dit is het meest complete werk als het gaat om nieuwe woningen,  gebouwen en het inrichten van openbare ruimten. De toegankelijkheidsnormen moeten juist heel secuur zijn vastgelegd.

Dan weet een architect, aannemer, ambtenaar van bouw- en woningtoezicht, en als het misgaat, de rechter waaraan men zich te houden heeft.

Helder

Helder

Was Broeder Tuck nu maar klaar, maar nu komt er me toch wat!

De overheid heeft in al zijn wijsheid besloten tot een internetconsultatie over deze AMvB.

Binnen 14 dagen mogen wij onze mening geven over deze AMvB. Die 14 dagen zijn op dit moment al over de helft, want het kan tot 7-11-2016. Dus haast is geboden. Daarbij komt dat Broeder Tuck niets gemerkt heeft van een publiekscampagne om ons op deze mogelijkheid te wijzen.

Broeder Tuck heeft proberen te reageren op deze internetconsultatie. Niet gelukt wegens toegankelijkheidsproblemen. Zoals jullie weten is Broeder Tuck blind en maakt dus gebruik van een voorleeshulpmiddel op zijn computer. De aangeboden PDF’s zijn niet geschikt daarvoor  en daarom weigert de computer ze te downloaden.

Toch is Broeder Tuck even naar de vragen gegaan. Het ding sprong van invulveld naar invulveld, zonder de bijbehorende vraag voor te lezen. Daar was Broeder Tuck dus gauw klaar mee.
Broeder Tuck heeft aan een paar blinde collega’s, met diverse spraakhulpmiddelen, gevraagd om even hier naar te kijken. Geen van hen kon er wat mee.

Conclusie: De internetconsultatie over toegankelijkheid is niet toegankelijk voor blinden.

College van de Rechten van de Mens

Deze AMvB moet dan het toetsingsinstrument worden voor het College van de rechten van de Mens en de rechter. Straks kan het zijn dat een gebouw niet toegankelijk is maar wel voldoet aan deze AMvB. Het kan dan zijn dat een gehandicapte een gebouw niet in kan, maar dat de rechter deze gehandicapte toch in het ongelijk moet stellen, omdat het betreffende gebouw wel aan deze AMvB voldoet. Veel gekker moet het toch niet worden! Het mag toch niet zo zijn dat deze internetconsultatie niet toegankelijk is, maar wel voldoet aan deze AMvB.

Veel gekker moet het toch niet worden! Het mag toch niet zo zijn dat deze internetconsultatie niet toegankelijk is, maar wel voldoet aan deze AMvB. - Broeder Tuck

Onnadenkendheid, onbewustzijn of domheid zijn nog wel vergeeflijk. Maar de toegankelijkheidsnormen zijn heel bewust uit de omgevingswet verwijderd. En om dan niet helemaal voor schut te staan komt het kabinet met een Algemene Maatregel van Bestuur. Waarop we dan, heel democratisch, binnen 14 dagen gauw iets mogen zeggen.

Waarom toch deze machinaties? Dat kan een rechtuitdenker als Broeder Tuck niet volgen. Het lijkt wel alsof ze gewoon niet willen! Pest die lastige gehandicapten de samenleving maar uit. Ondertussen de euthanasie wet wat versoepelen…

Zo, deze column bevat weinig humor, want ditmaal was Broeder Tuck het lachen echt vergaan. Broeder Tuck rest slechts om uit zijn pij te springen van ergernis, deze weer aan te trekken, zijn makkers bijeen te roepen, en er maar weer tegenaan te gaan.

Met vriendelijke en strijdbare groeten,
Broeder Tuck
Woordvoerder van Terug naar de Bossen


P.S. Hieronder een gesprek op radioprogramma Een Vandaag over het AMvB met Otwin van Dijk, Marith Volp, staatssecretaris van Rijn en oud-kameraad Jan Troost.


2 Replies op "Nee tegen het AMvB Toegankelijkheid"

 • Bernd
  4 november 2016 (16:16)
  Reply

  Fantastische actie! Ga zo door!!

 • Gerrit
  5 november 2016 (19:50)
  Reply

  Reageren richting 2e Kamer en 1e Kamer en minister. DOEN.


Iets te zeggen?

Een beetje HTML is ok