Broeder Tuck: Open brief Medisch beroepsgeheim

Aan: Eerste Kamer t.a.v. De Commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS)
Betreft: Medisch beroepsgeheim.
Datum: 04-11-2016.

Geachte heer, mevrouw,

Namens de gehandicaptenbelangengroep ‘Terug naar de Bossen’ spreek ik onze bezorgdheid uit over de aantasting van het medisch beroepsgeheim.
Deze aantasting kan vorm krijgen via de wet 33.980 Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg.

Daarom vragen wij u de volgende punten ter harte te nemen en bij uw overwegingen te betrekken.

 • Onlangs is in de Eerste Kamer behandeld: (33.509) Cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens . In deze wet staat o.a. dat Een zorgverzekeraar geen toegang tot elektronische uitwisselingssystemen heeft en dat de zorgautoriteit een bestuurlijke boete oplegt aan een ziektekostenverzekeraar die dit overtreedt.
  Voor ons is dit een veilig gevoel, en wij zouden het dan ook ten zeerste betreuren als dit wetsartikel overruled kan gaan worden door de wet 33.980.
 • Als de zorgverzekeraar in ons patiëntendossier mag kijken als er fraude bij de declaraties wordt vermoed, dan vragen wij ons af hoe heilig het medisch beroepsgeheim dan nog is. Een arts heeft medisch beroepsgeheim, een zorgverzekeraar niet!
 • In Duitsland was er reden genoeg om het medisch beroepsgeheim aan te passen. De Lufthansa-piloot, die zijn vliegtuig liet neerstorten, was duidelijk te onstabiel om zijn beroep uit te oefenen. Als je als arts zoiets aan ziet komen moet dat zwaarder wegen dan het beroepsgeheim en kan een waarschuwing honderden levens sparen.
 • Maar in geval van fraudebestrijding vinden wij het medisch beroepsgeheim wel even wat zwaarder wegen. Fraudebestrijding, prima, maar niet via ons patiëntendossier. Graag een andere methode om fraude te bestrijden.
 • Als men hiervoor in onze medische gegevens mag kijken, in het belang van de zorgverzekeraar, begeeft men zich op een hellend vlak.
 • Wat kun je als zorgverzekeraar wel niet allemaal met deze gegevens doen! Een gehandicapte en/of chronisch zieke is nu al kwetsbaarder als het gaat om de aanvullende verzekering.
 • Men wil het medisch beroepsgeheim oprekken wegens 0,015% fraude. Wij vinden dit verbijsterend en niet naar verhouding. Elke euro fraude is er natuurlijk een teveel maar met zo’n getal kan men toch niet van een frauduleuze bende spreken.
 • Wij willen veilig alles aan onze dokter kunnen blijven vertellen en er wel van op aan kunnen dat het nergens anders terecht komt.
 • Wij hebben niets te verbergen. Maar van niets te verbergen hebben, moeten wel ook andere partijen overtuigd zijn.  Er zijn wel regimes, nu en in het verleden, te noemen waarvoor je je wel beter kunt verbergen, ook al denk je niets te verbergen te hebben. Nu zal het in Nederland niet zo’n vaart lopen, maar zei Bredero niet al lang geleden: “Het kan verkeren.”
 • Wij vinden dat, als er zonder onze toestemming in onze dossiers mag worden gekeken, onze mensenrechten worden aangetast, met name ons recht op privacy.
 • Wij vinden dat een patiënt altijd om toestemming moet worden gevraagd voordat iemand zijn/haar dossiers mag inzien.
 • Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap is een petitie gestart tegen de afschaffing van het medisch beroepsgeheim. ‘Terug naar de Bossen’ schaart zich van harte achter deze petitie.

Uit het bovenstaande blijkt dat het behoud van het medisch beroepsgeheim ons zeer ter harte gaat. Niet alleen als gehandicapten in al onze kwetsbaarheid, maar ook onze artsen komen in een onmogelijke positie als zij niet in vertrouwen alles op kunnen schrijven.

Wij vragen u dringend de Eerste Kamer te adviseren dit wetsvoorstel te verwerpen. Wij wensen u veel wijsheid toe in uw overwegingen en bij uw besluitvorming.

Met vriendelijke groeten,

Broeder Tuck (Jeroen Zwart)
Woordvoerder van Terug naar de Bossen

The last post

Alarmsignalen

 


Geen commentaar op "Broeder Tuck: Open brief Medisch beroepsgeheim"


  Iets te zeggen?

  Een beetje HTML is ok