Broeder Tuck: Open brief Medisch beroepsgeheim

Namens gehandicaptenbelangengroep Terug naar de Bossen spreekt Broeder Tuck bezorgdheid uit over de aantasting van het medisch beroepsgeheim.

Lees meer


Nee tegen het AMvB Toegankelijkheid

Broeder Tuck
"Veel gekker moet het toch niet worden! Het mag toch niet zo zijn dat deze internetconsultatie niet toegankelijk is, maar wel voldoet aan deze AMvB."

Lees meer


Mark Rutte, onze voorspelling uit 2011 is aardig uitgekomen!

Mensen met een handicap zijn door de bezuinigingen het haasje geworden. Wij blikken terug op 2011, waar wij onze angsten al uitspraken.

Lees meer


Kamervraag? Bent u bereid een maandsalaris in te leveren?

https://www.youtube.com/watch?v=cDRB3YvJK74

Lees meer


Medisch beroepsgeheim.

 Afgelopen dinsdag werd in de Eerste Kamer behandeld: (33.509) Cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens . Dit gaat over welke zorgverlener welke elektronische patiëntengegevens mag doorgeven aan een andere zorgverlener, al dan niet met toestemming van de cliënt. Goede reden voor Broeder Tuck om weer eens naar Den Haag te gaan om e.e.a. te volgen. Samen met Charlie, Monika en Ben. Ben is zo vriendelijk Broeder Tuck heen en weer te rijden. De teneur De algemene teneur in de Eerste Kamer is dat men deze wet niet ziet zitten. Veel kritische ...

Lees meer


Broeder Tuck: Teken de petitie tegen de afschaffing van het medisch beroepsgeheim.

Fraudebestrijding, prima, maar niet via ons patiëntendossier. Terug naar de Bossen schaart zich van harte achter deze petitie en Broeder Tuck roept jullie dringend op om deze te ondertekenen. Hier is de petitie. En als jullie willen weten wat Jan Troost hierover schrijft, kijk dan hier. Met vriendelijke en strijdbare groeten, Jeroen Zwart (Broeder Tuck) Woordvoerder van Terug naar de Bossen

Lees meer


Geschokt en verdrietig.

Vandaag kregen we het trieste bericht dat onze Europese en Belgische medestrijder voor Onafhankelijk leven (Independent living) Peter Lambreghts twee dagen geleden onverwachts is overleden. Peter heb ik leren kennen binnen de Independent Living beweging, in de tijd dat ik woordvoerder was van Terug naar de bossen werkten we veel samen. Peter was een bijzondere medestrijder hij reisde heel Europa af om duidelijk te maken dat onafhankelijk leven van groot belang was voor mensen met een handicap. Hij heeft velen in Europa gesteund om deze visie te verspreiden ook in Nederla...

Lees meer


Potlood of Stemmachine // Deel 2

PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug geeft haar visie op de Wijziging Kieswet Elektronisch Stemmen van VVD Kamerlid Joost Taverne.

Lees meer


Potlood of Stemmachine // Deel 1

Broeder Tuck van Terug naar de bossen wil af van stemmen met het potlood. Toegankelijk voor iedereen en in het geheim stemmen is burgerrecht. Een pleidooi voor elektronisch stemmen met toegankelijke stemcomputer voor iedereen.

Lees meer


VN Verdrag Rechten Mensen met Beperking

  • Foto van Terug naar de Bossen op de Publieke Tribune Tweede Kamer
Vandaag werd het VN-Verdrag voor de Rechten van de Gehandicapte Mens aangenomen in de Tweede Kamer. Wij hebben de beelden.

Lees meer